Pedro García Cervera, Club Atlético San Sebastián elkarteko presidenteak, klubaren indarreko estatutuen 23. artikuluko 1. eta 3. zenbakiekin bat etorriz, honako hau egin du:

OHIKO URTEKO BATZAR OROKORRAREN DEIALDIA

 • Data: 2021eko irailaren 30a, osteguna.
 • Ordua: 18:30ean, lehen deialdian eta 19:00ean, bigarren deialdian.
 • Lekua: Klubaren kiroldegian, Bera Beran.

 OHIKO BATZARREKO GAI-ZERRENDA:

 1. Lehendakariaren agurra.
 2. 2020ko abenduaren 15eko ohiko batzar orokorraren akta irakurtzea eta onartzea.
 3. 2020ko ekitaldiko kontuak aurkeztea eta onartzea.
 4. 2021eko ekitaldirako aurrekontua aurkeztea eta onartzea.
 5. Bera Berako kirol- eta gizarte-instalazio berrien obren bilakaerari eta egoerari buruzko informazioa.
 6. Urteko kirol laburpena.
 7. Galderak eta eskaerak.

  

Oharra:

Klubaren indarreko estatutuetako 20., 10.1. eta 2. artikuluen arabera, 8. artikuluko 2. ataletik 4.era artekoei eta 9. artikuluari dagokienez, Batzar Nagusia da klubaren gobernu-organo gorena, eta boto-eskubidea duten bazkide guztiek osatzen dute.

Batzar Nagusian botoa emateko eskubidea Klubeko 18 urtetik gorako bazkideei dagokie, baldin eta:

 • Bazkide osoak
 • Ohorezko bazkideak
 • Kirol-bazkideak

Ohorezko bazkideek Batzar Nagusian baino ez dute hitz egiteko eskubidea.

Donostia, 2021eko irailaren 13a

 Sinatuta: Pedro García Cervera

Club Atlético San Sebastián-eko Presidentea